Sociale voorzieningen

Home » Sociale voorzieningen

Sociale voorzieningen

Wordt uw bijstandsuitkering ingetrokken of moet u ontvangen bijstand terugbetalen of krijgt u van de sociale dienst een maatregel opgelegd, vraag dan tijdig advies aan mr. Van Beers. Regelmatig voert mr. Van Beers procedures, waarin de cliënt (ten onrechte) beschuldigd wordt van het voeren van een gezamenlijke huishouding, het hebben van bijverdiensten of het niet voldoen aan de inlichtingenverplichting. Belangrijk voor u om te weten is, dat u slechts zes weken de tijd heeft om bezwaar te maken tegen het besluit. Als u te laat bent, wordt uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard.

Neemt u daarom vooral tijdig contact op met mr. Van Beers om uw mogelijkheden te bespreken. In het voorkomend geval zal mr. Van Beers namens u tijdig bezwaar instellen door indiening van een bezwaarschrift. Daarnaast zullen de relevante processtukken bij de sociale dienst worden opgevraagd om te controleren of men zich aan de wet heeft gehouden.

Heeft u een beslissing op bezwaar ontvangen waar u het niet mee eens bent, dan kunt u binnen zes weken daarna beroep instellen bij de rechtbank? Mr. Van Beers kan u ook daarin adviseren en bijstaan. Neemt u daarvoor tijdig contact op.

Neem contact op

  • In onze privacy verklaring kunt u lezen hoe uw persoonlijke gegevens worden behandeld.