Sociaal zekerheidsrecht

Home » Sociaal zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht

Heeft u een besluit gekregen van het UWV, dat uw uitkering wordt verlaagd of heeft het UWV besloten, dat u minder arbeidsongeschikt geacht kunt worden? Neem dan tijdig contact op met mr. Van Beers.

Vanaf de datum van de beslissing van het UWV heeft u zes weken de tijd om daartegen bezwaar aan te tekenen. Stelt u niet binnen deze termijn bezwaar in, dan wordt het besluit onherroepelijk en kunt er niets meer aan veranderen! Het is dus in uw eigen belang om tijdig actie te ondernemen. Mr. Van Beers zal namens u bezwaar instellen en de processtukken opvragen. Aan de hand van die stukken en uw persoonlijke situatie wordt bekeken op welke de procedure verder gevoerd kan worden.

Heeft u een beslissing op bezwaar gekregen van het UWV, waarmee u het niet eens bent, dan kunt u uw zaak binnen zes weken daarna in beroep voorleggen aan de rechtbank. Ook hierbij geldt, dat de beroepstermijn strikt is. Mr. Van Beers kan u in deze procedure eveneens bijstaan. In verband met de termijn is het van belang, dat u tijdig contact opneemt.
Nadat het beroepschrift is ingediend, zal het UWV een verweerschrift indienen. Vervolgens zal de rechtbank een zitting bepalen, waarop de standpunten van beide partijen worden besproken. Uiteindelijk zal de rechtbank een uitspraak doen.

Heeft de rechtbank in uw zaak uitspraak gedaan en bent u het niet eens met die uitspraak, dan kunt u nog in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht. U heeft vanaf de datum van verzending van de uitspraak door de rechtbank zes weken de tijd om hoger beroep in stellen. Neem daarom tijdig contact op met mr. Van Beers, als u in hoger beroep wilt gaan!

Neem contact op

  • In onze privacy verklaring kunt u lezen hoe uw persoonlijke gegevens worden behandeld.