Advocaat omgangsregeling Roosendaal

Home » Familierecht advocaat Roosendaal

Advocaat inschakelen voor een omgangsregeling

Bij zaken binnen het personen- en familierecht, zoals alimentatie en een omgangsregeling, staat een advocaat van Advocatenkantoor Van Beers uit Roosendaal u bij. Onder het personen- en familierecht vallen diverse zaken. Denk hierbij aan echtscheidingen, beëindigen van samenwoningen, alimentatiezaken en gezagskwesties. Onze advocaat met kennis over het familierecht is beschikbaar in de wijde omgeving van Roosendaal, zoals Oudenbosch en Hoeven. Wij staan u dan ook graag bij als advocaat, om u te helpen met kwesties over de alimentatie of de omgangsregeling en andere zaken.

Onze advocaat helpt u om een omgangsregeling of de alimentatie te regelen

Wanneer het huwelijk naar mening van beide echtgenoten of een van hen duurzaam is ontwricht, kan de rechtbank op verzoek daartoe de echtscheiding tussen partijen uitspreken. Nadat deze uitspraak is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, is het huwelijk officieel ontbonden.

Als er kinderen uit het huwelijk zijn geboren, dan zijn partijen bij wet verplicht afspraken te maken bij een advocaat over die kinderen, zoals over de zorg- en contactregeling, omgangsregeling en de alimentatie. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan dat samen met het verzoekschrift tot echtscheiding wordt ingediend bij de rechtbank. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een verzoekschrift tot echtscheiding zonder ouderschapsplan worden ingediend.

In het echtscheidingsverzoek aan de rechtbank kunnen naast het verzoek tot echtscheiding ook andere verzoeken worden gedaan (nevenvoorzieningen geheten), zoals een verzoek om alimentatie, gebruik van de echtelijke woning en verdeling.

Zijn de partijen het, met hulp van een advocaat, met elkaar eens zijn over de echtscheiding en de gevolgen daarvan, zoals alimentatie en omgangsregeling? Dan kunnen partijen volstaan met een echtscheidingsadvocaat die namens hen beiden een verzoekschrift tot echtscheiding kan indienen.

Als partijen over de echtscheiding of over de gevolgen van de echtscheiding zoals alimentatie en omgangsregeling van mening verschillen, kan een advocaat van ons met kennis over het familierecht maar voor één van de partijen optreden. De advocaat van een van de partijen zal dan een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. De andere partij mag daar via een advocaat op reageren in een verweerschrift. In dat verweerschrift mag die partij ook verzoeken indienen bij de rechtbank. Vervolgens zal er een zitting plaatsvinden bij de rechter, waarbij de geschillen tussen partijen worden besproken. Uiteindelijk zal de rechter een uitspraak doen.

Bij een echtscheiding zullen partijen afspraken moeten maken over de gevolgen van de echtscheiding. Daarbij is het van belang of u in gemeenschap van goederen bent gehuwd of op huwelijkse voorwaarden.

Heeft u juridisch advies of bijstand nodig in een echtscheidingsprocedure? Neemt u dan contact op met Mr. B.P.A. van Beers. In overleg wordt dan bekeken wat de beste strategie is om uw echtscheiding en alles wat daar bij komt kijken, zoals alimentatie en omgangsregeling, te regelen met bijvoorbeeld de hulp van een advocaat in familierecht!

Alimentatie

Alimentatie wordt berekend aan de hand van behoefte en draagkracht. Aan de hand van de relevante financiële gegevens wordt vastgesteld wat de behoefte is van bijvoorbeeld een ex-partner of (een) kind(eren). Vervolgens wordt berekend wat iemand aan alimentatie zou kunnen betalen. Daarbij wordt rekening gehouden met het inkomen/vermogen en met maandelijkse lasten.

Kinderalimentatie wordt op een iets andere manier berekend dan partneralimentatie, omdat bij kinderalimentatie gerekend wordt met een formule, waarin een vast bedrag aan (woon)kosten is opgenomen.

De ervaring leert, dat het aan te raden is regelmatig te controleren of een lopende alimentatie nog up-to-date is. Als er belangrijke veranderingen zijn geweest (een hoger of lager inkomen, een nieuw huwelijk of andere gezinssamenstelling), kan het in uw belang zijn om de alimentatie te laten wijzigen.

Jaarlijks wordt per 1 januari de alimentatie automatisch geïndexeerd.

Mr. B.P.A. van Beers heeft een uitgebreide ervaring in het berekenen en (zo nodig) procederen in alimentatiezaken rondom de kinder- of de partneralimentatie. Neemt u vooral contact op als u vragen heeft aan een advocaat in familierecht of als u de alimentatie wilt laten herbeoordelen!

Gedragscode

Mr. B.P.A. van Beers hanteert de gedragscode voor advocaten in het personen- en familierecht. Die gedragscode luidt:

  1. De rechtskundige overtuigt zijn cliënt van de noodzaak van een constructieve en oplossingsgerichte benadering – al dan niet door mediation – en legt in zijn opdrachtbevestiging vast, dat hij steeds van die benadering uitgaat.
  2. De rechtskundige werkt toe naar een nieuw en voor alle betrokkenen houdbaar evenwicht. Hij ontmoedigt een opvatting, waarbij een familiezaak wordt beschouwd als een zaak die gewonnen of verloren kan worden.
  3. De rechtskundige laat het doen van een scheidingsmededeling aan zijn cliënt over. Hij stimuleert de cliënt om op volwassen wijze te blijven communiceren en het conflict beheersbaar te houden. De advocaat stimuleert, dat partijen zaken die aan henzelf over kunnen worden gelaten zelf behartigen en dat zij gebruikmaken van daarvoor geëigende voorzieningen.
  4. De rechtskundige maakt duidelijk, dat de belangen en rechten van kinderen in het licht van verantwoordelijk ouderschap – uitstijgend boven het conflict over beëindiging van de relatie – wordt behandeld. Financiële belangen worden niet vermengd met andere belangen en rechten van kinderen, waaronder vooral het recht op omgang.
  5. De rechtskundige hanteert een professionele distantie, maar de-escaleert waar dat nodig is. Hij onderkent de gebruikelijke emoties, maar wakkert ze niet aan. In correspondentie vermijdt hij taalgebruik, dat de wederpartij of zijn advocaat diskwalificeert of als onnodig grievend ervaren kan worden.
  6. De rechtskundige gebruikt al zijn vaardigheden om conflicten terug te brengen tot hun (juridische) kern en werkt doelgericht naar praktische oplossingen. Hij spreekt andere betrokkenen in de procedure daarop aan.
  7. De rechtskundige zorgt, dat financiële en emotionele kosten zoveel mogelijk beperkt blijven, aan beide zijden.
  8. De rechtskundige met deze specialisatie in familierecht onderhoudt, aantoonbaar, zijn kennis en vaardigheden.”

Neem contact op met ons op

Wilt u graag een advocaat met kennis over het familierecht inschakelen voor zaken over de alimentatie of een omgangsregeling? Dan staan wij voor u klaar. Wij zijn gespecialiseerd in verschillende rechtsgebieden. Neem contact met ons op om een gratis oriënterend gesprek aan te vragen. U bereikt ons op 0165 – 74 31 06. Het is ook mogelijk om vrijblijvend binnen te lopen bij ons advocatenkantoor. Wij staan u graag te woord over onze diensten.

Neem contact op

  • In onze privacy verklaring kunt u lezen hoe uw persoonlijke gegevens worden behandeld.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Advocatenkantoor Van Beers