Advocaat omgangsregeling Roosendaal

Home » Familierecht advocaat Roosendaal

Advocaat uit Roosendaal staat voor u klaar bij zaken als alimentatie en omgangsregeling

Bij personen- en familierecht zoals alimentatie en omgangsregeling staat een advocaat uit Roosendaal u bij. Onder het personen- en familierecht vallen onder andere echtscheidingen (met of zonder huwelijkse voorwaarden), beëindigingen geregistreerd partnerschap en samenwoningen, boedelscheidingen, (kinder)alimentatiezaken, omgangsregelingen, gezagskwesties, curatele/bewindvoeringen/mentorschap, vaderschap en erkenning.

Echtscheiding

Wanneer het huwelijk naar mening van beide echtgenoten of een van hen duurzaam is ontwricht, kan de rechtbank op verzoek daartoe de echtscheiding tussen partijen uitspreken. Nadat deze uitspraak is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, is het huwelijk officieel ontbonden.

Als er kinderen uit het huwelijk zijn geboren, dan zijn partijen bij wet verplicht afspraken te maken over die kinderen, zoals over de zorg- en contactregeling en de alimentatie. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan dat samen met het verzoekschrift tot echtscheiding wordt ingediend bij de rechtbank. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een verzoekschrift tot echtscheiding zonder ouderschapsplan worden ingediend.

In het echtscheidingsverzoek aan de rechtbank kunnen naast het verzoek tot echtscheiding ook andere verzoeken worden gedaan (nevenvoorzieningen geheten), zoals een verzoek om alimentatie, gebruik van de echtelijke woning en verdeling.

Als partijen het met elkaar eens zijn over de echtscheiding en de gevolgen daarvan zoals alimentatie en omgangsregeling, dan kunnen partijen volstaan met één familierecht advocaat uit Roosendaal die namens hen beiden een verzoekschrift tot echtscheiding kan indienen.

Als partijen over de echtscheiding of over de gevolgen van de echtscheiding zoals alimentatie en omgangsregeling van mening verschillen, kan een familierecht advocaat uit regio Roosendaal maar voor een van de partijen optreden. De advocaat van een van de partijen zal dan een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. De andere partij mag daar via een advocaat op reageren in een verweerschrift. In dat verweerschrift mag die partij ook verzoeken indienen bij de rechtbank. Vervolgens zal er een zitting plaatsvinden bij de rechter, waarbij de geschillen tussen partijen worden besproken. Uiteindelijk zal de rechter een uitspraak doen.

Bij een echtscheiding zullen partijen afspraken moeten maken over de gevolgen van de echtscheiding. Daarbij is het van belang of u in gemeenschap van goederen bent gehuwd of op huwelijkse voorwaarden.

Heeft u advies of bijstand nodig in een echtscheidingsprocedure? Neemt u dan contact op met Mr. B.P.A. van Beers. In overleg wordt dan bekeken wat de beste strategie is om uw echtscheiding en alles wat daar bij komt kijken, zoals alimentatie en omgangsregeling, te regelen met bijvoorbeeld de hulp van een familierecht advocaat uit regio Roosendaal!

Alimentatie

Alimentatie wordt berekend aan de hand van behoefte en draagkracht. Aan de hand van de relevante financiële gegevens wordt vastgesteld wat de behoefte is van bijvoorbeeld een ex-partner of (een) kind(eren). Vervolgens wordt berekend wat iemand aan alimentatie zou kunnen betalen. Daarbij wordt rekening gehouden met het inkomen/vermogen en met maandelijkse lasten.

Kinderalimentatie wordt op een iets andere manier berekend dan partneralimentatie, omdat bij kinderalimentatie gerekend wordt met een formule, waarin een vast bedrag aan (woon)kosten is opgenomen.

De ervaring leert, dat het aan te raden is regelmatig te controleren of een lopende alimentatie nog up to date is. Als er belangrijke veranderingen zijn geweest (een hoger of lager inkomen, een nieuw huwelijk of andere gezinssamenstelling), kan het in uw belang zijn om de alimentatie te laten wijzigen.

Jaarlijks wordt per 1 januari de alimentatie automatisch geïndexeerd.

Mr. B.P.A. van Beers heeft een uitgebreide ervaring in het berekenen en (zo nodig) procederen in alimentatiezaken. Neemt u vooral contact op als u vragen heeft aan een familierecht advocaat uit Roosendaal of de alimentatie wilt laten herbeoordelen!

Gedragscode

Mr. B.P.A. van Beers hanteert de gedragscode voor advocaten in het personen- en familierecht. Die gedragscode luidt:

“1. De advocaat overtuigt zijn cliënt van de noodzaak van een constructieve en oplossingsgerichte benadering – al dan niet door mediation – en legt in zijn opdrachtbevestiging vast, dat hij steeds van die benadering uitgaat.

  1. De advocaat werkt toe naar een nieuw en voor alle betrokkenen houdbaar evenwicht. Hij ontmoedigt een opvatting, waarbij een familiezaak wordt beschouwd als een zaak die gewonnen of verloren kan worden.
  2. De advocaat laat het doen van een scheidingsmededeling aan zijn cliënt over. Hij stimuleert de cliënt om op volwassen wijze te blijven communiceren en het conflict beheersbaar te houden. De advocaat stimuleert, dat partijen zaken die aan henzelf over kunnen worden gelaten zelf behartigen en dat zij gebruikmaken van daarvoor geëigende voorzieningen.
  3. De advocaat maakt duidelijk, dat de belangen en rechten van kinderen in het licht van verantwoordelijk ouderschap – uitstijgend boven het conflict over beëindiging van de relatie – wordt behandeld. Financiële belangen worden niet vermengd met andere belangen en rechten van kinderen, waaronder vooral het recht op omgang.
  4. De advocaat hanteert een professionele distantie, maar de-escaleert waar dat nodig is. Hij onderkent de gebruikelijke emoties, maar wakkert ze niet aan. In correspondentie vermijdt hij taalgebruik, dat de wederpartij of zijn advocaat diskwalificeert of als onnodig grievend ervaren kan worden.
  5. De advocaat gebruikt al zijn vaardigheden om conflicten terug te brengen tot hun (juridische) kern en werkt doelgericht naar praktische oplossingen. Hij spreekt andere betrokkenen in de procedure daarop aan.
  6. De advocaat zorgt, dat financiële en emotionele kosten zoveel mogelijk beperkt blijven, aan beide zijden.
  7. De advocaat met deze specialisatie onderhoudt, aantoonbaar, zijn kennis en vaardigheden.”

Neem contact op met ons op

Wilt u graag een familierecht advocaat uit omgeving Roosendaal inschakelen voor zaken zoals alimentatie en omgangsregeling? Dan staan wij voor u klaar. Wij zijn gespecialiseerd in verschillende rechtsgebieden. Neem contact met ons op om een gratis oriënterend gesprek aan te vragen. U bereikt ons op 0165 – 74 31 06.

 

Neem contact op

  • In onze privacy verklaring kunt u lezen hoe uw persoonlijke gegevens worden behandeld.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.