Geschillenregeling

Ontevreden over onze dienstverlening?

Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan
het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze
dienstverlening. Deze brochure geeft uitleg wat u dan kunt doen.

Onze interne klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de
declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat.
Indien uw klacht dan niet is opgelost, kunt u zich wenden tot Mr. L.E. Swart, advocaat
te Roosendaal.
U dient uw klacht voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis
nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw
klacht aanleiding heeft gegeven.
Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem
proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen.

Advocatenkantoor Van Beers