Advocatenkantoor Van Beers

Het kan altijd voorkomen dat u in een situatie terecht komt waarin u zich wilt of moet laten bijstaan door een advocaat. Neem dan contact op met mr. B.P.A. (Barry) van Beers. Hij behandelt uiteenlopende zaken met een nadruk op het personen- en familierecht (echtscheiding, alimentatie, gezag en omgang, erkenning), strafrecht, jeugdstrafrecht, civiel jeugdrecht (ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing) en verbintenissenrecht (onrechtmatige daad, wanprestatie en incasso’s).

Advocaat voor juridische bijstand in Roosendaal en omstreken

Mr. Van Beers is sinds 2001 advocaat in de algemene rechtspraktijk. Het advocatenkantoor uit Roosendaal staat u bij in het geval van strafbare feiten, familiezaken en geschillen met andere partijen. De dienstverlening strekt zich uit over zowel de particuliere als de zakelijke markt. Daarnaast kunt u hier ook voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo / toevoeging) terecht. Advocatenkantoor Van Beers is actief in Roosendaal en de wijde omgeving van Roosendaal.

Deskundig en voortvarend optreden

De werkwijze kenmerkt zich door een persoonlijk, klantgericht, deskundig en voortvarend optreden tegen zeer scherpe tarieven. Zit u met een situatie waar u graag een advocaat voor wilt inschakelen? Loop dan even binnen bij Advocatenkantoor Van Beers in Roosendaal of neem contact op en vraag naar een gratis oriënterend gesprek met advocaat Mr. Van Beers.

Strafrecht

Wordt u (of een familielid of kennis van u) verdacht van het plegen van een strafbaar feit? Ook kunt u, als u dat wilt, tijdens het verhoor bij de politie worden bijgestaan.

Lees verder

Personen- en familierecht

Onder het personen- en familierecht vallen onder andere echtscheidingen (met of zonder huwelijkse voorwaarden), beëindigingen geregistreerd partnerschap en samenwoningen, boedelscheidingen, (kinder)alimentatiezaken, omgangsregelingen, gezagskwesties, curatele/bewindvoeringen/mentorschap, vaderschap en erkenning.

Lees verder

Jeugd(straf)recht

Word jij of uw kind verdacht van het plegen van een strafbaar feit? Word jij of uw kind onder toezicht gesteld of uit huis geplaatst?

Lees meer

Home

Mr. B.P.A. (Barry) van Beers

Mr. B.P.A. (Barry) van Beers is in 2000 afgestudeerd aan de universiteit van Tilburg. In 2001 is hij beëdigd als advocaat en begonnen op een advocatenkantoor in Roosendaal. Op 1 januari 2009 is mr. Van Beers zijn eigen kantoor begonnen. Sinds 15 juni 2015 is het kantoor gevestigd in het centrum van Roosendaal aan de Vughtstraat 3 tegenover het stadskantoor. Het kantoor heeft toen tegelijkertijd de slag gemaakt naar digitalisering. De werkwijze van mr. Van Beers kenmerkt zich door persoonlijk, klantgericht, deskundig en voortvarend optreden. Mr. Van Beers hanteert zeer scherpe tarieven. Advocatenkantoor Van Beers is een eenmanszaak met KvK-nr. 20147419. Een opdracht komt tot stand met Advocatenkantoor Van Beers. In de omgeving van het kantoor is voldoende parkeergelegenheid.

Neem contact op

  • In onze privacy verklaring kunt u lezen hoe uw persoonlijke gegevens worden behandeld.